Thyborøn Stevedore A/S

Tilgængelig 365 dage om året 24 timer i døgnet.

Thyborøn Stevedore A/S tilbyder alle former for maritim service og stevedoreopgaver, inklusiv port agency i de tre vestkysthavne Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande.

I tæt samarbejde med vores moderselskab Danske Fiskeauktioner, råder vi over betydelige ressourcer i form af kvalificeret personale og udstyr. Det betyder, at vi kan tilbyde en meget stor fleksibilitet i form af 24 timers service alle årets 365 dage.

På vort kontor i Thyborøn, vil en fast stab af administrative medarbejdere med speciale indenfor logistik, sørge for at arbejdet planlægges og tilrettelægges efter kundens ønsker, incl. udfærdigelse af transport dokumenter herunder tolddokumenter.

På koncernniveau kan vi tilbyde total løsninger med indsamling af gods hos producenten, opbevaring i frysehus, tørlager, eller udendørsarealer, lastning af skib og søtransport, med egne skibe fra Nørresundby Rederi & Shipping, direkte til kaj hos slutbruger i f.eks. England, Island, Færøerne og de skandinaviske lande.

Eksempler på opgaver vi løser på daglig basis:

Levering af fiskefoder fra vores lagerhal i Thyborøn og direkte til slutbrugeren i de norske fjorde. Opgaven løses i samarbejde med Aller Aqua.

Søtransport af teglsten fra vores lager i Thyborøn til Norske byer.

Transport og opbevaring af frosne fisk og fiskeaffald, der ender som et proteinrig foder til danske minkfarme. De frosne af fisk hentes af vores søsterselskab Nørresundby rederi på Færøerne og Island, sejles til Thyborøn, hvor de opbevares i frysehus indtil de sendes videre til forarbejdning.