Skovgaard Energy A/S

Power to unfold

Vores mål er at udfolde potentialet i vedvarende energi. Det sker ved at etablere ny energiproduktion, ved lagring af energi og ved forædling af energi.

Skovgaard Energy ønsker at skabe lokale arbejdspladser, samarbejde med en bred vifte af aktører og bidrage til bæredygtig udvikling i respekt for naturen.

Vi arbejder efter disse dogmer:

– Skabe fremtidens energiløsninger
– Skabe udvikling og synergier i lokalområdet
– Inddrage lokale aktører og interessenter
– Prioritere lokale leverandører
– Øge biodiversiteten i projektområder

Historie

Skovgaard Invest blev etableret i 1999 af Jørgen Skovgaard til udvikling af vindmølleprojekter. I 2021 skiftede selskabet navn til Skovgaard Energy og et generationsskifte blev sat i gang.

Udviklingen af vindmølleprojekter er udvidet til udvikling af sol, power to X og biogas og flere områder kommer til.