Fiskeriskolen Thyborøn

Kompetencecenterets opgave er at uddanne og udvikle kompetente medarbejdere til de blå erhverv.

Fiskeriskolen tilbyder alle former for uddannelse og kurser til ansatte i de blå erhverv. Det gælder grunduddannelser, efteruddannelser, kurser samt rådgivning til både ansatte og ejere i erhvervet.

Kompetencecenteret tilbyder målrettede, tværfaglige og kompetencegivende uddannelser, der ruster ansatte i det blå Danmark bedst muligt til fremtidens udfordringer. Derudover udbyder vi efteruddannelse indenfor andre relevante fagområder, bl.a. ledelse, økonomi, sprog og IT.

Kompetencecenteret har fiskerierhvervet, de blå erhverv, havne og fiskeauktioner som nære samarbejdspartnere. Vi bidrager aktivt til udviklingen af miljøerne i de blå erhverv ved at indsamle, formidle og videregive nye viden.

Kompetencecenteret holder til i moderne og veludstyrede lokaler, som gør det særdeles attraktivt til afholdelse af arrangementer af forskellig art.

Vi kan bl.a. tilbyde forplejning, overnatning og vil gerne medvirke ved den praktiske planlægning og afvikling af arrangementet.

Vi kan desuden planlægge og afholde kompetenceudvikling og arrangementer ude i landet, så du lokalt kan få præcis det kursus eller arrangement, du ønsker.